Gennet

Gennet külastas India majandus- ja infotehnoloogiaministrit.

Gennet Laboratories võttis osa hiljutisest visiidist Indiasse, mida juhtis Eesti majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, kellele oli toeks tugev ärivisioon.

See visiit on oluline sammu Eesti teel globaalse majandusliku laienemise suunas. Keskpunktis oli Vibrant Gujarat Summit, mis ületas mitte ainult diplomaatilisi formaliteete, vaid süvenes ka kaubandussidemete tugevdamisse, uute koostöövõimaluste uurimisse ning Eesti arenenud tehnoloogiliste võimete esitlemisse.

Minister Tiit Riisalo rõhutas ühiste väärtuste olulisust, rõhutades demokraatiate vajadust süveneda koostöösse ja suhtlusesse. Ta tõstis esile India olulist rolli Eesti jaoks ning avaldas lootust diplomaatiliste ja majanduslike suhete tugevdamiseks.

Vibrant Gujarat Summit ise oli visiidi oluline punkt, kus minister Riisalo pidas võtmeesinemise, rõhutades Eesti teekonda alles algusjärgus olevast digitaalsest ühiskonnast juhtivaks tehnoloogiavõimsuseks.

Xenia Joost, Aasia piirkonna juht Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses, rõhutas kasvava India majanduse tähtsust ning Eesti pühendumust kestvate koostöösuhete arendamisele mõlema riigi ettevõtete vahel.

Gennet Laboratories tegevjuht Egon Veermäe tutvustas oma ettekandes, kuidas tehnoloogia võib tervishoidu parandada.