Gennet

ESTER

ESTER toetab olulist osa raviprotsessist ning ravi- ja diagnostilisi protseduure, mis planeeritakse ja
valmistatakse suures osas ette elektroonselt.

ESTER-i funktsionaalsus on täna kasutusel 56% Eesti haiglatest.

ESTER on integreeritud Eesti Rahvusliku E-tervise Infosüsteemiga (alates 2009. aastast), Tervisekassaga ja Reteptikeskusega, Rahvastikuregistriga, Pildipangaga jne.

Täna on ESTER-t välja vahetamas kaasaegne tervishoiuinfosüsteem HEDA.