Gennet

Marika Priske

Minu karjäär on rikastatud mitmekülgse kogemusega nii pangandus- kui ka avalikus sektoris. Kantslerina Sotsiaalministeeriumis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis olen aidanud kaasa tervishoiu ja majanduse valdkondade kasvule, juhtides keerukaid projekte ja dünaamilisi meeskondi üle Eesti ja rahvusvaheliselt.

Minu taust majandusküberneetikas on olnud oluline keerukate süsteemide mõistmise ja arendamise kontekstis. Panganduses olen omandanud tugevad finantsjuhtimise oskused. Omades sügavat arusaamist kohaliku omavalitsuse rollidest, mõistan nende ainulaadsust ja vajadusi.

Minu põhipädevus hõlmab digitaalse kirjaoskuse ja innovatsiooni ärakasutamist, aidates kaasa digitaalsele transformatsioonile ja tervishoiuteenuste arendamisele ning leides innovaatilisi lahendusi keerukatele küsimustele nii avalikus kui ka erasektoris.