Gennet

Egon Veermäe

Omades üle kahe aastakümne mõjukat juhtimiskogemust digiteerimise ja avaliku teenistuse valdkonnas olen pühendanud oma karjääri organisatsioonide ja riigiteenuste muutmisele eesrindlike digistrateegiate abil.

Minu teekond algas üle 20 aasta tagasi hindamatu juhtimiskogemusega, keskendudes peamiselt avaliku sektori digiteerimisele. Minu tööaeg Rahandusministeeriumi Maksu- ja Tolliametis kestis üle 15 aasta, kus mängisin võtmerolli revolutsiooniliste e-maksusüsteemide arhitektuuris ja rakendamises. See teekond aitas oluliselt kaasa ühe maailma tõhusaima maksuhalduse loomisele.

Liikudes edasi Sotsiaalministeeriumi koosseisu kuuluva Eesti Haigekassa juurde, võtsin enda kanda peadirektori rolli, mille eesmärk oli organisatsiooni revolutsiooniline ja kaasaegne muutmine. Minu juhtimisel koges institutsioon läbimurdelist muutust, millele viitas proaktiivsete teenuste tutvustamine, mis muutsid sotsiaalkindlustuse määratlust.

Avaliku sektori kõrval olen oma teadmisi rakendanud konsultandina, töötades koostöös mitmete eraettevõtetega. Minu panus kõrgema juhtkonna liikmena seisnes ettevõtete suunamises uuenduslike digitaalsete toodete ja teenuste loomisele, kujundades kliendikeskset lähenemist digiteerimisele.

Minu põhipädevus seisneb organisatsiooniliste muutuste orkestreerimises, digiteerimisalgatuste juhtimises ja innovatsioonikultuuri arendamises. Oman sügavat arusaamist digitaalsetest strateegiatest, kliendikesksest lähenemisest, müügist ning digimuutuse keerulisest maastikust.

Kogu oma karjääri vältel olen olnud esirinnas valitsuse e-teenuste ümberkujundamisel, viies ellu muutuvaid infrastruktuure, nagu näiteks X-Road. Minu kirg digitaalse arengu juhtimise vastu ja pühendumus piiride nihutamisele jätkavad minu professionaalse teekonda määratlemist.

Egon Veermäe - Gennet e-health CEO